Keuringen

Keuring arbeidsmiddelen

Bij de uitvoering van uw werkzaamheden zijn veilige en goed functionerende arbeidsmiddelen van groot belang, soms zelf van levensbelang. Volgens de wet is het uw taak om er voor te zorgen dat uw werknemers veilig kunnen werken. Het Arbo-besluit schrijft daarom een periodieke keuring van arbeidsmiddelen voor. De wet is hier heel duidelijk in: "alle machines en apparaten die door slijtage als gevolg van gebruik minder veilig worden, moeten periodiek gekeurd worden".

Keuring

De keuring van de arbeidsmiddelen wordt door Tiggelman Installatie uitgevoerd volgens de wettelijke normen NEN 3140 gebeurt uiteraard door een erkende keurmeester. Kleine reparaties kunnen (in overleg) direct uitgevoerd worden. Keuring op locatie behoort tot de mogelijkheden.

Keuringsstickers en certificering

Al het gekeurde gereedschap krijgt een uniek en goed leesbaar identificatienummer. Dit nummer wordt op het gereedschap aangebracht en is bovendien gekoppeld aan het bijgeleverde keuringscertificaat. Daarnaast krijgen al uw gecertificeerde gereedschappen en machines een keuringssticker die vertelt tot wanneer de keuring geldig is.

Voordelen van periodieke keuringen

  • Veiligheid: de veilige werking van machines en elektrische gereedschap wordt bevorderd 
  • Preventie ongevallen: door inspecties wordt het risico op ongevallen sterk gereduceerd 
  • Verlening gebruikersduur: de arbeidsmiddelen gaan langer mee en eventuele storingen zijn sneller te lokaliseren

U  en uw medewerkers en uw opdrachtgevers moeten kunnen vertrouwen op veilig functionerende techniek. Neem daarom geen risico en laat uw gereedschap door Tiggelman Installatie keuren

ONZE KLANTEN